Certifikace systému Logmanager

30.11.2023 09:56 Od Tomas Perlovsky

Získali jsme další certifikaci 

LogManager je společnost poskytující služby v oblasti správy a analýzy logů a událostí v informačních systémech. Specializuje se na sledování a správu aktivit v počítačových sítích a systémech s cílem zlepšit bezpečnost, identifikovat problémy a optimalizovat výkon. Jejich služby mohou zahrnovat sběr logů z různých zařízení a aplikací, analýzu dat, detekci bezpečnostních hrozeb nebo problémů v síti a poskytování informací pro efektivní řešení těchto situací.


Společnost NDC ICT Solutions s.r.o. je od 26.09.2023 certifikovanou společností v dodávkách technologií Logmanageru.

Tomas Perlovsky