EGT Express CZ s.r.o.

Jako informatik pracuji v logisticko-přepravní společnosti EGT Express CZ již 6 let. Naše firma je na trhu od roku 1995 a tak, jak se rozrůstá, zvyšují se i nároky na veškerý IT servis. Před více než rokem jsme již neměli možnost prodloužit záruku na 5 let staré servery. Shodou okolností nás právě v té době kontaktovala společnost NDC, jejíž nabídka nás natolik zaujala, že později jasně vyhrála naše výběrové řízení. Přesvědčil nás jak poměr cena-kvalita, tak i fakt, že nám NDC  ICT Solutions vyšlo vstříc s finančním řešením zakázky. O pár měsíců později jsme od firmy NDC  ICT Solutions zakoupili i software pro zálohování dat, protože původní již na nové servery nebyl dostačující. Nově zavedené servery Fujitsu i systém zálohování Veeam se osvědčili natolik, že jsme podepsali i servisní smlouvu. Profesionalita i preciznost služeb, kterou NDC nabízí, mě natolik přesvědčila, že nemám nejmenší obavy z firmy na pár dní „zmizet“. Vím totiž, že v případě potřeby budu velmi pohotově a kvalitně zastoupen.

Petr Slíva - IT Deparment

PLATIT a.s.

Firmu NDC ICT Solutions jsem původně oslovil proto, abych získal konkurenční nabídku na již vybrané serverové řešení od jiné firmy. Jejich řešení i jejich přístup mě ale natolik zaujal, že po pár dalších schůzkách bylo jasno. Hlavní plus pro mě byla ochota řešit vše na míru podle mých požadavků. Zároveň mě ale potěšila i schopnost navrhovat vhodné alternativy a vylepšení v rámci daného rozpočtu. Chválím obchodníka, který ihned řeší vše co je potřeba. Skvělou zkušenost mám s jejich techniky, kteří jsou k dispozici i po pracovní době a jsou ochotní pomoct s řešení problému, který se jich kolikrát ani netýká. Firmu NDC mohu pro spolupráci s klidným svědomím doporučit.

Ivo Nawrat - IT Deparment

KRÁLOVOPOLSKÁ a.s.

S firmou NDC spolupracujeme už třetím rokem, postupně jsme se dohodli na podpoře služeb, které jsou pro naši firmu klíčové a jejichž údržba vlastními silami by byla příliš náročná. Dohledové centrum NDC  ICT Solutions plní svou funkci zodpovědně a z jejich reakcí je patrná vysoká odbornost a zájem o práci. Riziko výpadků našich systémů se díky podpoře podstatně snížilo. NDC dokáže nabídnout služby prakticky ve všech oblastech IT, pravidelně pořádá pro zákazníky i přínosné semináře a partnerské dny, kde se je možné seznámit s nejnovějšími technologiemi a jejich využitím. Na základě těchto skutečností předpokládáme trvání naší spolupráce i v dalších letech.

Ing. Petr Žák - Leader IT  

KEESTRACK CZ s.r.o.

Jako programátor - analytik jsem do firmy Třídič s.r.o. (člen skupiny Keestrack) nastoupil v roce 2010. Od roku 2012 pracuji na pozici IT managera. Za dobu mého působení firma silně expandovala, což dokládá i nárůst počtu zaměstnanců - z původních 300 v roce 2010 na současných 500. Ruku v ruce s touto expanzí rostou i nároky na IT a celkovou infrastrukturu. Firma Třídič se snaží být moderní firmou se stabilním zázemím, a proto jsme hledali partnera, kterému můžeme věřit, a který bude rozumět našim potřebám. S firmou NDC ICT Solutions spolupracujeme od roku 2015, což se může zdát jako krátká doba, nicméně i za tuto "chvíli" jsme spolu dokázali posunout IT ve firmě Třídič zase o notný kus dále. Jsme rádi, že jsme v této firmě nalezli silného partnera, který dokáže i sám proaktivně navrhovat řešení a vylepšení a věřím, že naše vztahy budou i do budoucna stejně tak kvalitní jako doposud. 

Mgr. Ondřej Mikulica - IT Deparment

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Naše společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je jedním z největších dodavatelů zdících systémů na trhu. Cítíme se být v tomto oboru opravdovými odborníky. Pro zabezpečení bezproblémového chodu společnosti je však potřeba řešit mimo jiné i otázku IT. V minulosti jsme se pokoušeli zabezpečit si tuto oblast vlastními zdroji, což se ukázalo jako neefektivní. Myslíme si, že je třeba soustřeďovat se na hlavní oblast podnikání a ostatní oblasti, pokud možno, přenechat odborníkům. Po více než pětileté spolupráci s firmou NDC  ICT Solutions s.r.o. mohu konstatovat, že naše rozhodnutí bylo správné. Nejenom, že se nám podařilo snížit celkové náklady na IT ve firmě, ale současně se nám podařilo posunout se výrazně dále a to zejména v oblasti uživatelského komfortu a bezpečnosti systému. Ve společnosti NDC jsme získali externího partnera, který řeší běžnou operativu a současně přináší návrhy pro další rozvoj našeho IT tak, aby jednotlivé kroky korespondovaly s dlouhodobou strategií rozvoje IT, což nám šetří nejen čas, ale i finanční prostředky.

Ing. Jan Smola CEO

LOMAX & Co. s.r.o.

Společnost Lomax & Co. s.r.o. je největším českým výrobcem garážových vrat a to i díky vlastní výrobě panelů. Vzhledem k neustálé nutnosti zachování funkčnosti řízení výrobních procesů a CNC strojů je zapotřebí udržovat IT infrastrukturu v bezvadném stavu, zabezpečenou proti napadení a zálohovanou pro případy mimořádných událostí. Když už vznikne jakákoliv porucha nebo se objeví nutnost řešení jakéhokoliv problému, je zapotřebí reagovat rychle, profesionálně a ideálně proaktivně s dostatečným předstihem. Držet krok s rychlostí vývoje IT technologií je pro jedince i společnost, která se v tomto oboru nepohybuje, téměř nemožné. Jako partnera jsme si pro tuto oblast asi před 4 lety vybrali firmu NDC ICT Solutions a určitě to byl krok správným směrem. V současné době se nám NDC starají o veškeré ICT technologie stará formou outsourcingu. Technici jsou profesionálové ochotní pomoci v jakoukoliv denní a roční dobu a proto nemám strach se na ně kdykoliv s čímkoliv obrátit.

Tomáš Langer - vedoucí IT

MOSS logistics s.r.o.

Společnost MOSS logistics se v oboru mezinárodních dopravně logistických služeb pohybuje již od roku 1995. Během této doby se společnost od pár Avií a několik málo zaměstnanců výrazně rozrostla do dnešní podoby, kdy u společnosti pracuje na 500 lidí a realizuje roční obrat bezmála 2 mld. korun. Od první chvíle, kdy firma potřebovala řešit komplexní datovou infrastrukturu spolu se serverovými řešeními, se spoléháme na společnost NDC. Ve výběrových řízeních vždy dokázala navrhnout optimální řešení a následně tato řešení realizovat k naší spokojenosti. Vysoká kvalita a široké portfolio služeb dělá z NDC partnera, kterého si vážíme a ceníme. Díky této úrovni služeb je pro nás NDC již dlouhá léta i partnerem smluvním a to, že s firmou NDC spolupracujeme již od roku 2005 vypovídá za mnohé.

Jiří Hajdůch IT  

Emilova sportovní, z.s.

Světové hry handicapované mládeže IWAS U23 World Games 2016 v Praze.

Společnost NDC, s.r.o. zajišťovala veškeré technické a servisní služby v oblasti IT technologií, včetně zajištění internetového Wi-Fi připojení a hardware vybavení na sportovištích, kde Světové hry probíhaly. Díky ochotě a flexibilitě pracovníků NDC, s.r.o. se podařilo veškeré IT potřeby projektu zajistit v plném rozsahu a bez vážnějších komplikací. Bylo pro nás velkým přínosem, že i v krizových situacích jsme se mohli na NDC, s.r.o. obrátit a operativně řešit potřebné bez ohledu na pracovní dobu. Díky zapojení partnerů, jako je společnost NDC, s.r.o. bylo pořadatelství Světových her handicapované mládeže IWAS 2016 v Praze úspěšné a pro návštěvníky i sportovce zajištěné k plné spokojenosti. Společnost NDC, s.r.o. a její vstřícný, ochotný a profesionální přístup mohu velmi doporučit k řešení software i hardware služeb společnosti i netradičních úkolů a projektů.

Jana Procházková CEO