Nejpopulárnější služby

Výběr našich aktuálně nejžádanějších služeb, které u nás lze poptat na jedno kliknutí. Každou službu pro Vás pečlivě vylaďujeme a připravujeme tak, aby byla co možná nejpřínosnější. Potřebujeme od Vás maximum informací, avšak k některým službám se u nás dostanete během pár minut a bez složitého papírování a hodin vyjednávání.

Zkuste nám například zanechat Vaši veřejnou IP adresu a my pro Vás zjistíme kterým zranitelnostem se již dnes vystavujete.

TESTY VNĚJŠÍ ZRANITELNOSTI 

Zjistěte co o Vás svět ví

Ověřit

OUTSOURCING IT

Spravujte IT efektivně

O produktu

DOHLEDOVÉ CENTRUM

Hlídání systémů nechte na nás

O produktu

BEZPEČNOSTNÍ CENTRUM

Logování provozu a investigace 24/7

O produktu

Katalog služeb

​Dohledové centrum

S naším týmem technické podpory jste vždy schopni věnovat se své práci, hlídání a podporu všech systémů můžete nechat na nich. Díky efektivnímu řešení požadavků/problémů, které jsou přístupné na jedné obrazovce a na první pohled vidí, v jakém se nacházejí stavu a může 
k nim na jediný klik přidávat komentáře i dotazy. Navíc má přístup ke kompletní historii všech požadavků v archívu a má přehled kdo, kdy, proč... zkrátka vše potřebné pro rychlý i detailní přehled. Pro celkové řešení jsou velmi důležité monitorovací služby NOC+ a SOC+. 

V rámci služby NOC+ dochází k permanentnímu monitoringu aktivních prvků, portů, serverů, VM a služeb. Pomocí definovaných triggerů dochází k porovnávání a kontrole různých metrik monitorovaných prvků. Díky SNMP agentům, JMX, IPMI jsme schopni Vám následně dohlížet prostřednictvím templatů nad fungováním, výkonem, zdravím a konfiguračními změnami uvnitř Vaší sítě. 


​Outsourcing IT

Řízení ICT v podniku je velmi významnou neviditelnou součástí celopodnikového řízení se strategickým významem a dopadem pro rozvoj a budoucí pozici podniku na trhu. Outscourcing ICT tak představuje jednu z forem řízení této oblasti v podniku a její zabezpečení právě externím partnerem.

 

Důvodů pro zavedení outsourcingu ICT je několik, řekneme si ty nejvýznamnější z nich:

 

  •  Více soustředění na hlavní business podniku
  • Přístup ke know-how a profesionálním službám
  • Uvolnění zdrojů
  • Snížení nákladů na provoz ICT
  • Plánování nákladů na provoz ICT
  • Personální zajištění
  • Snížení rizik

​Office to cloud

Věnujte se svému obchodnímu plánu a radostem. Starost o techniku nechte na nás. Máme k dispozici řešení pro každého, pro koho jsou dnešní technologie běžnou rutinou a nutností. Cloudové služby jsou rychle rostoucím oborem v IT, proto i my disponujeme řešením a službami založenými na využití veřejného, privátního nebo hybridního cloudu. Cloudové služby jsou plně poskytovány z "vlastního" datacentra v České republice. Naší zákazníci také zálohují svá data k nám do cloudu, což je osvědčené řešení, jak zajistit jejich maximální bezpečnost. Vybrat si můžete z následujících oblastí:

  • Pravidelné zálohování dat, informačních systémů
  • Pronájem výpočetního výkonu
  • Dedikovaný server
  • Housing
  • Sdílený výkon úložiště
  • Sdílená serverová infrastruktura

O hladký přechod Vašich aplikací a dat do cloudu, se postaráme aniž by jste museli omezovat provoz. 

Nabízíme konzultační a implementační podporu v cloudových službách od společnosti Microsoft. 

​Kybernetická bezpečnost

S kyberbezpečností je to stejné jako se zálohováním. Dokud se něco nestane, není na ni brán příliš velký zřetel. Ransomware představuje největší riziko současného kyberprostoru. Nelze očekávat, že by se míra rizika v budoucnu snížila. Naopak množství phishingových, malware, trojan, ransomware a dalších typů útoků rok co rok roste. Uživatelsky slabší znalost a malá obezřetnost je v dnešní hektické době pro tyto útoky ideální. Množství útoků za posledních 5 let vzrostl o 30% a nárůst je očekáván i v roce 2022.

 

Naše služba Security Operating Center nabízí efektivní řešení problematiky bezpečnosti sítí. Svět kyberprostoru se neustále rozvíjí, a proto nejde riziko vyřešit jednorázovou investicí a jedním školením. Je to neustále probíhající proces a behaviorální analýza chování sítě a jejich uživatelů značně snižuje pravděpodobnost penetrace, a to včetně zero day útoků. 

 

Výhody služby SOC+:

  • Poskytuje viditelnost do síťového provozu
  • Odhaluje anomálie, síťové útoky a pokročilé hrozby
  • Detekuje hrozby, které standardní nástroje založené na signaturách neodhalí
  • Zkracuje výpadky a snižuje provozní náklady

Nejedná se pouze o dokonalou technologii, ale celé řešení je doplněno o know-how celého týmu NDC ICT,  bez kterého by tato služba byla poloviční. Bezpečnost není jen o technologiích a dohledu odborníků. Také je potřeba upozorňovat na slabé stránky našich zákazníků. Pomocí penetračního testování se vžíváme do role útočníků a snažíme se odhalit systémové chyby, otevřené porty, expirované certifikáty a další zranitelnosti, protože útočníci každý den aktivně zkouší proniknout do vaší sítě. Zaměřujeme se i na osvětu uživatelů a pomocí simulovaných phisingového útoku testujeme, zda zaměstnanci odhalí podvodné e-maily a jak si s nimi poradí.​ 

​Projektové řízení

Téměř každá společnost či organizace dospěje do stavu, kdy musí uskutečnit zásadní změny ve svém IT. Realizace IT projektů však bývá komplikovaná, vzniká při ní mnoho chyb a často se zbytečně promrhá velké úsilí i množství prostředků. Změny je proto s ohledem na možné a rozsáhlé dopady nezbytné uskutečňovat systematicky a jejich realizaci správně řídit. Naše projektové řízení zajišťuje efektivní využití zdrojů a řízení změn a rizik v dohodnutých termínech a kvalitě. Každému Vašemu plánu dáme řád a zkušenosti.


Proč a kdy službu využít?

  • Nemáte dostatek vlastní kapacity pro vedení projektu
  • Potřebujete zkušeného projektového manažera
  • Nemáte s vedením projektu zkušenosti
  • Hledáte novou cestu pro váš další rozvoj
  • Potřebujete vyřešit technický projekt


Zásady našich projektů

  • Zajistit srozumitelný plán a harmonogram dílčích částí projektu
  • Vypracovat návrhy možných řešení projektu
  • Stanovit technologické cíle kompletního projektu, popřípadě jeho částí
  • Pravidelně vyhodnocovat a řešit odchylky se zadáním
  • Analyzovat jednotlivé procesy
  • Sledovat pravidelně cíle a výsledky.

​Konzultace a školení

Může se na první pohled zdát, že tato kapitola není dostatečně spjatá s IT, ale je tomu právě naopak. Vzdělávání zaměstnanců je základním aspektem efektivní a zejména bezpečné organizace. Poskytujeme školení v oblastech práce s produkty společnosti Microsoft napříč celým portfoliem. Naučte své uživatele pracovat efektivněji pomocí školení:

  • Microsoft 365 (dříve Office 365)
  • Proškolení implementovaného řešení zákazníka
  • Výhodou spolupráce s námi je automatické proškolení obsluhy dodávanými řešeními
  • Školení bezpečnosti rozdělené na uživatele a administrátory
  • Školení je prováděno profesionálními konzultanty z oboru kyberbezpečnosti, serverového prostředí a další

 

 

Bezpečnostní školení jsou zaměřena především na spolehlivé chování uživatelů v síti. Většina současných útoků není hrubou silou na veřejně dostupné adresy zákazníka, nýbrž jsou cíleny častěji přímo na uživatele. Ať už to nahodilým phishingovým emailem, či hlubším sociálním inženýrstvím směrem k osobě uživatele. Naučte své uživatele pracovat bezpečněji, jak v podnikovém prostředí, tak i na internetu. 

SOC plus

Služba SOC+  přináší především hloubkovou analýzu provozu. Díky této službě bude

lehce dohledatelné proč ta či ona aplikace má vysoké odezvy nebo budete chráněni před

útoky nepopsanými v signaturách Vašich bezpečnostních řešení jako antiviry, firewally a

podobně. Technologie detekuje a upozorňuje na abnormální chování v síti, o kterých Vás 

naší pracovníci dohledového centra budou ihned informovat. ​

  • Monitorování bezpečnostních událostí: Trvalý dohled nad síťovým provozem a logy z různých zdrojů, aby bylo možné identifikovat neobvyklé nebo potenciálně škodlivé aktivity.

  • Analýza a detekce hrozeb: Hodnocení a analýza dat a událostí za účelem identifikace hrozeb a potenciálních bezpečnostních incidentů.

  • Reakce a odpověď na incidenty: Rychlá reakce na detekované incidenty, včetně izolace problému, minimalizace škod a obnovení normálního provozu.

  • Incident Response (řízení incidentů): Koordinace a řízení odpovědi na bezpečnostní incidenty, včetně vyšetřování, sběru důkazů a opatření k zabránění budoucím útokům.

  • Prevence a strategické plánování: Poskytování doporučení pro zlepšení bezpečnosti na základě analýz a trendů v oblasti kybernetických hrozeb.

Vaše řešení je doslova za rohem.
Objednejte si nezávaznou konzultaci ještě dnes!

Zavolejte nám na +420 515 536 220 nebo vyplňte formulář a my se Vám ozveme