Služba Security Operations Center (SOC)

30.11.2023 10:11 Od Tomas Perlovsky

Služba SOC plus nově v našem portofoliu

Služba Security Operations Center (SOC) je specializovaná služba poskytovaná NDC ICT Solutions s.r.o. , která se zaměřuje na monitorování, analýzu a reakci na kybernetické hrozby a incidenty v informačních systémech a sítích našich zákazníků.

Hlavním cílem SOC je poskytovat nepřetržitý dohled nad informačními systémy, aby identifikoval potenciální bezpečnostní rizika, detekoval neobvyklé aktivity a incidenty a následně na ně rychle reagoval. Tyto reakce mohou zahrnovat izolaci počítačových systémů, blokování nebo omezení přístupu, sběr důkazů pro následné vyšetřování a podobně.


Součástí SOC je:

Monitorování bezpečnostních událostí: Trvalý dohled nad síťovým provozem a logy z různých zdrojů, aby bylo možné identifikovat neobvyklé nebo potenciálně škodlivé aktivity.

Analýza a detekce hrozeb: Hodnocení a analýza dat a událostí za účelem identifikace hrozeb a potenciálních bezpečnostních incidentů.

Reakce a odpověď na incidenty: Rychlá reakce na detekované incidenty, včetně izolace problému, minimalizace škod a obnovení normálního provozu.

Incident Response (řízení incidentů): Koordinace a řízení odpovědi na bezpečnostní incidenty, včetně vyšetřování, sběru důkazů a opatření k zabránění budoucím útokům.

Prevence a strategické plánování: Poskytování doporučení pro zlepšení bezpečnosti na základě analýz a trendů v oblasti kybernetických hrozeb.


Tomas Perlovsky